Tagged: risk tolerance

0

ரிஸ்க் எடு தலைவா – Risk and Margin of Safety

  ரிஸ்க் எடு தலைவா !  (Risk and Margin of Safety)   ‘ரிஸ்க்’ (Risk) எடுப்பது எனக்கு ‘ரஸ்க்’ (Rusk) சாப்பிடுற மாதிரி !  எத்தனை பேருக்கு, ‘Rusk’ சாப்பிட  பிடிக்கும். இது சாப்பாடு விஷயம் இல்லைங்க, அதாவது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு ‘Risk’...

0

பங்கு வாங்கலியா பங்கு (பங்காளி)-Share Market Extravaganza

பங்கு வாங்கலியா பங்கு (பங்காளி) Share Market Extravaganza   பங்குச்சந்தை ஒரு சூதாட்டம் !   பங்குச்சந்தை ஒரு தொழில் வாய்ப்பு மற்றும் பணம் பண்ணுவதற்கான கடல் !   மேலே உள்ள வாக்கியத்தில், எவை ‘உங்களை அதிகமாக அச்சுறுத்தும்; எவை உங்களை புத்துணர்வூட்டும் ?...