பங்குச்சந்தை அடிப்படை வரையறை – Stock Market – Definitions- வகுப்பு 4.0

You may also like...

7 Responses

 1. Pandi Thangam says:

  அருமையான பதிவு

 2. Thiru vnanam says:

  SUper sir good explanation thank you

 3. Thiru gnanam says:

  SUper sir good explanation thank you

 4. R.THIYAGARAJAN says:

  Intangible Asset ற்கு தொட்டு உணரா சொத்து என கூறி இருக்கின்றீர்.
  இவற்றில் எந்தெந்த சொத்து மதிப்புகள்
  அடங்கும்.
  சரியான எடுத்துக் காட்டை அளியுங்களேன்
  அப்போதுதான் அதற்கான சரியான மிக மிக தொடர்புடைய தமிழ்ச்சொல்லை ஆக்க முயலலாம்.

 5. R.THIYAGARAJAN says:

  Day Traders = தின வர்த்தகர் : தவறான சொல்
  சரியான சொல்: நாள் வணிகர்.
  பட்சத்தில் என்பது நீண்ட வட சொல் ஆகும்
  அதற்கு சரியான சொல்: நிலையில் ஆகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.