விதி எண்: 72 (Rule No. 72)

 

What is Rule No. 72

 

நிதி ஆய்வுகளில் விதி எண்: 72 (Rule No. 72) உள்ள அதிசயம் என்ன ?

 

பொதுவாக நாம் அனைவருக்கும், நமது கையில் இருக்கும் பணத்தை எப்படி இரு மடங்காக (அ) இரட்டிப்பாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும். அதற்காக நாம் எடுக்கும் முயற்சிகள்… போன்சி திட்டங்கள் (Ponzi Schemes – Pyramid, Chain Level Marketing) முடிவில், நமது முதலீட்டு பணம் திரும்பி வராது 🙂

 

சரி அது போகட்டும், நாம் விதி எண்: 72 க்கு வருவோம். நாம் செய்த முதலீடு(Bank Deposits,Postal Savings,Mutual Funds,Stock Markets,Chit Funds) இரு மடங்காக எப்போது வ(ள)ரும் என்று கணித ரீதியாக கணக்கிடுவதே, இந்த Rule No. 72.

 

எப்படி கணக்கிடுவது ?

 

Rule No.72 = 72 / Expected Interest (எதிர்பார்க்கும் வட்டி விகிதம்)
நீங்கள் ஒரு வங்கியில் ரூ.1,00,000 /- முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்து கொள்வோம். வங்கியின் வைப்பு வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 8 % கூட்டு வட்டியில் தருகின்றனர். இப்போது நமது ஒரு லட்சம் எப்போது இரட்டிப்பாகும்…

 

விதி எண்:72,  

 

72 / 8 (வங்கியின் வட்டி விகிதம்)
ஒன்பது ஆண்டுகளில் (9 Years) !
இனி, நீங்கள் தைரியமாக உங்கள் பணத்தை இரட்டிப்பாகும் நடைமுறையை தெரிந்து கொள்ளலாம். போன்சி திட்டத்தில் அல்ல 🙂

 

நினைவில் கொள்க:

 

  • விதி எண். 72, கூட்டு வட்டியில் மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறது; தனி வட்டியில் அல்ல !

 

  • விதி எண். 72, உங்களுக்கு ஒரு நிச்சயமான வருடங்களை கணக்கிட்டு கொடுக்கும், நாட்களை அல்ல ! (தோராயமாக)

 

 

நன்றி – வர்த்தக மதுரை 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s