4 Steps to understanding about 50:30:20 Budget

 

4 Steps to understanding about 50:30:20 Budget:

 

அறிவோம் 50:30:20 Budget பற்றி…

 

1. Calculate your Income/Salary after Tax:

 

உங்கள் வருமானத்திலிருந்து வருமான வரி, NPS, SSS, மற்றும் பிற வரிகள் கழித்து போக மீதம் உள்ள தொகையை கணக்கில் எடுத்து கொள்ளுங்கள். அதாவது உங்கள் கையில் கிடைக்கும் வருமானம் (Take Home Pay).

 

2. Limit your Needs – Up to 50 %

 

உங்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளை, கையில் கிடைக்கும் வருமானத்தில் 50 % க்குள் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள்.

 

3. Limit your Wants – Up to 30 %

உங்களுடைய விருப்பங்களை, கனவுகளுக்கான செலவுகளை, கையில் கிடைக்கும் வருமானத்தில் 30 % க்குள் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள்.

 

4. Spend atleast 20 % on Savings / Investing / Debt Repayments – 20 %

 

  • உங்களுடைய சேமிப்பு மற்றும் முதலீட்டை, கையில் கிடைக்கும் வருமானத்தில் 20 % இருக்குமாறு கணக்கிட்டு கொள்ளுங்கள்.

 

  • உங்களுக்கு ஏதேனும் கடன் இருந்தால், அவற்றிற்கான தவணைகளை 20 % மேல் செலுத்தாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள்.

 

  • கடன் இருந்தாலும், இல்லையென்றாலும் முடிந்தவரை சேமிக்க மற்றும் முதலீடு செய்ய பழகுங்கள்.

 

50:30:20 Budget கடைபிடித்தால், நீங்களும் Warren Buffet தான் !

 

முயற்சி திருவினையாக்கும்… முதலீடும் திருவினையாக்கும் !

 

நன்றி – வர்த்தக மதுரை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s