நுகர்வோர் விலை பணவீக்கம் (CPI) 3.69 சதவீதமாக குறைந்தது

நுகர்வோர் விலை பணவீக்கம் (CPI) 3.69 சதவீதமாக குறைந்தது

Consumer Price Index Inflation down to 3.69 percent in August 2018

 

காய்கறிகளும், பருப்பு வகைகளும் கடந்த சில மாதங்களாக விலை குறைந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான நுகர்வோர் விலை (அ) சில்லரை பணவீக்கம் 3.69 சதவீதமாக குறைந்தது. இந்த வருடத்தின் குறைவான சதவீதமாக ஆகஸ்ட் மாத பணவீக்கம் எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது.

 

சில்லரை பணவீக்கம் (Retail Inflation) கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 4.17 சதவீதமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜூலை மாதத்தில் 1.37 சதவீதமாக இருந்த உணவு பணவீக்கம் (Food) ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 0.29 சதவீதமாக இருந்தது.

 

காய்கறிகளின் (Vegetables) பணவீக்கம் (-7) ஆக அமைந்தது. இது கடந்த ஜூலையில் (-2.20) ஆக இருந்தது. எரிபொருள் ஆகியவற்றின் ஆகஸ்ட் மாத பணவீக்கம் 8.47 சதவீதமாக உயர்ந்தது. எரிபொருள் பணவீக்க சதவீதம் கடந்த ஜூலையில் 7.96 % ஆகும்.

 

எரிபொருளின் (Fuel and Light) பணவீக்கம் கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது, இது அதிகமாகும். இதற்கு கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பும் ஒரு காரணமாக அமைகிறது. ஆகஸ்ட் மாத எரிபொருள் விலைவாசி கடந்த 5 வருடங்களில் இல்லாத அளவாகும்.

( Read this post after the advertisement… )

  

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் பணவீக்க குறைவு (0.29) கடந்த 12 மாதங்களில் இல்லாத அளவாக கொள்ளப்படுகிறது. துணிமணிகள் மற்றும் காலணிகள் பணவீக்க அளவு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 4.88 சதவீதமாகும். இது கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 5.67 % ஆக இருந்தது.

 

வீட்டு சம்மந்தமான மளிகை பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் பணவீக்கம் ஜூலை மாதத்தில் 5.18 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முடிவில் 4.89 % ஆகும். ஆகஸ்ட் மாத பணவீக்க குறைவு, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு மாற்றமடையும் நிலையில், வரும் மத்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நிதி கொள்கை (அக்டோபர் மாதம்) கூட்டத்தில் வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

வாழ்க வளமுடன்,

 

நன்றி,  வர்த்தக மதுரை

 

www.varthagamadurai.com

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.