அயல்நாட்டிலிருந்து இந்தியர்கள் அனுப்பிய பணம் 850 கோடி டாலராக குறைந்துள்ளது – வெளியுறவு விவகார அமைச்சகம்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.