கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை 14.73 பில்லியன் டாலராக சரிந்தது

கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை 14.73 பில்லியன் டாலராக சரிந்தது

India’s Trade deficit fell to USD 14.73 Billion in January 2019

 

நடப்பாண்டின் ஜனவரி மாதத்தில் நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை 14.73 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக சரிந்தது. ஏற்றுமதி(Exports) 3.74 சதவீதம் அதிகரித்து 26.36 பில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்துள்ளன. ரசாயன விற்பனை(Chemicals), மருந்துகள்(Pharmaceuticals), ஆயுத்த ஆடைகள், நகைகள் மற்றும் பொறியியல் பொருட்களின் ஏற்றுமதி அளவு அதிகரித்ததால் இந்த 3.74 சதவீதம் சாத்தியமானது.
ஏற்றுமதியில் ரசாயன விற்பனை 15.56 சதவீதத்தையும், மருந்துகள் 15.2 சதவீதமும், ஆயுத்த ஆடைகள்(Ready made garments) 9.33 சதவீதத்தையும், கற்கள் மற்றும் நகைகள்(Gems & Jewellery) 6.67 சதவீதத்திலும் மற்றும் பொறியியல் பொருட்கள்(Engg goods) 1.07 சதவீதத்தையும் பங்களிப்பாக கொண்டிருந்தன. கடந்த மாதத்தில் இறக்குமதி(Imports) 41.09 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக இருந்தது. இதன் காரணமாக நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை 14.73 பில்லியன் டாலர்களாக குறைந்துள்ளது.

 

கடந்த 2018ம் வருடத்தில் சொல்லப்பட்ட இதே காலத்தில் நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை (Trade Deficit) 15.67 பில்லியன் டாலராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இறக்குமதியில் தங்கத்தின் பங்கு 38 சதவீதம் உயர்ந்து 2.31 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக முடிவடைந்தது. கடந்த ஜனவரி 2018ல் தங்கத்தின் இறக்குமதி பங்களிப்பு 1.8 பில்லியன் டாலர்களாகும்.

India Trade Deficit January 2019

நடப்பு நிதியாண்டின்(FY2019) முடிவடைந்த 10 மாதங்களில் வர்த்தக பற்றாக்குறை 155.93 பில்லியன் டாலர்களாக உள்ளது. இது கடந்த காலத்தில்(ஏப்ரல் 2017- ஜனவரி 2018) 136.25 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக இருந்தது. நடப்பு நிதி வருடத்தின் முதல் பத்து மாதங்களில் நாட்டின் ஏற்றுமதி 9.5 சதவீத வளர்ச்சியையும், இறக்குமதி 11 சதவீத வளர்ச்சியையும் கொண்டிருந்தது.

 

இறக்குமதியில் கடந்த டிசம்பர் 2018ம் காலத்தில் 2.44 சதவீதம் வீழ்ச்சி கண்டது. இது கடந்த 2016ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு அடைந்த அதிகபட்ச சரிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த மாதத்தில் உலோக தாதுக்கள், முத்து மற்றும் விலையுயர்ந்த கற்கள் மற்றும் போக்குவரத்து உபகரணங்களில் 20 சதவீதத்திற்கு மேல் சரிவை கண்டிருந்தாலும், தங்கத்தின் இறக்குமதி(Gold Imports) 38 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

 

1957ம் ஆண்டு முதல் ஜனவரி 2019ம் காலம் வரை, (Balance of Trade) நாட்டின் வர்த்தக சமநிலை (-2544.12) மில்லியன் டாலராக இருந்துள்ளது. உச்சபட்சமாக 1977ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் 258.90 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராகவும், குறைந்தபட்சமாக கடந்த 2012ம் வருடம் அக்டோபர் மாதத்தில் (-20210.90) மில்லியன் டாலராகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

வாழ்க வளமுடன்,

 

நன்றி, வர்த்தக மதுரை

 

www.varthagamadurai.com

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.