Monthly Archive: December 2017

0

சிறு சேமிப்புகளுக்கான வட்டி விகிதம் குறைப்பு (Updated on 27-12-2017)

  சிறு சேமிப்புகளுக்கான வட்டி விகிதம் குறைப்பு (Updated on 27-12-2017)   சிறு சேமிப்பிற்கான வட்டி விகிதத்தை மத்திய அரசு இன்று (27/12/2017) குறைத்துள்ளது. வட்டி விகிதம் 0.2 % அளவிற்கு குறைத்துள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளது. இந்த வட்டி விகித குறைப்பு தேசிய சேமிப்பு பத்திரம் (NSC)...